Bolig & Byplanlægning

Boligen er rammen om familiens trygge hverdag, det skal den vedblive at være. De mere end 15.000 husstande i Brøndby Kommune er fordelt på 2/3 almennyttige lejeboliger og 1/3 ejer- og andelsboliger. Det er lejerandele som ligger langt over gennemsnittet for sammenlignelige kommuner på Vestegnen.

Dansk Folkeparti ønsker en bedre balance mellem ejer, andels og lejeboliger i kommunen, hvilket vil mindske risikoen for ghettodannelse.

Brøndby er suverænt den kommune på Vestegnen, der har flest almennyttige boliger og samtidig har Brøndby de laveste indkomster, målt pr. indbygger. Denne sammensætning øger risikoen for dannelse af ghettoer og slumkvarterer, ligesom det belaster kommunens økonomi gennem de meget store kommunale udbetalinger af boligtilskud.

Dansk Folkeparti i Brøndby vil til enhver tid modarbejde ghettodannelser i boligområder, ved at støtte op om kommunens procentvise forøgede anvisningsret af almennyttige lejeboliger. Dansk Folkeparti er modstander af en positiv særbehandling af udlændinge med hensyn til tildeling af almennyttige boliger.

Når Brøndby kommune fremover udstykker og eller frasælger jord, skal det gennem en lokalplan, sikres anvendt fortrinsvis til ejerboliger.

I Brøndby Kommune er der 56 ungdomsboliger, som alle er placeret i Brøndby Strand. Det er for få i forhold til behovet, så derfor vil Dansk Folkeparti have bygget flere kollegier og ungdomsboliger.

Brøndby Kommune er geografisk opdelt i 3 bydele: Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand med hver deres servicefaciliteter. Dette fremmer ikke sammenhængningskraften i kommunen, og er en alt for dyr løsning for skatteborgerne. Brøndby Kommunes byplanlægning skal, i modsætning til i dag, tilstræbe at centrere de 3 områder til at hænge sammen som en by. Der skal derfor tænkes kreativt med hensyn til placering og nybygning af boliger, butikker og kommunale servicefacilliteter.

Med kun ca. 34.000 indbyggere har vi i Brøndby ikke brug for et kulturhus og et bibliotek i hver bydel. Vi skal undersøge muligheden for at bygge nye boliger og butikker i nærheden af Brøndby Stadion og den ”grønne kile”, hvor mange af byens fritidsaktiviteter allerede er placeret.

På kort sigt skal det sikres, at de meget store boligområder i Brøndby har bedre indkøbsmuligheder af tjenesteydelser og dagligvarer. I Brøndby Strand Centret står mange af butikkerne tomme. Senest er nu også banken lukket. En bankfilial og et posthus anses af Dansk Folkeparti som en nødvendig tjenesteydelse. En tjenesteydelse som mange af områdets borgere har været stærkt afhængige af, herunder ikke mindst områdets ældre og mindre mobile borgere, som kun har mulighed for at foretage handel i nærområdet, tæt på deres bopæl. Brøndby Kommune skylder sine borgere muligheden for at kunne indkøbe lokalt. Et lokalsamfund uden bankfilial og posthus fungerer ikke optimalt, derfor vil Dansk Folkeparti arbejde for en lempeligere lokalplan for butikstorve og centre, som sikrer, at det fortsat er attraktivt for erhvervslivet at drive forretning, herunder bankforretning og posthus.

På længere sigt skal vi igennem en fornuftig byplanlægning sammentrække de 3 bydele med et bolig og handelscentrum beliggende omkring Stadion/Rådhuset.

Lukket for kommentarer.